آخرین اخبار
آرشیو
برگزاری اولین جلسه کمیته آموزش و توانمندسازی منابع انسانی دانشگاه
1402/03/01
برگزاری اولین جلسه کمیته آموزش و توانمندسازی منابع انسانی دانشگاه
اولین جلسه کمیته آموزش و توانمندسازی منابع انسانی دانشگاه برگزار شد.
برگزاری نشست کارگروه تخصصی بررسی برنامه های عملیاتی مراکز آموزشی درمانی (دبیرخانه برنامه عملیاتی) در روز دوشنبه مورخ 1402/02/18
1402/02/18
برگزاری نشست کارگروه تخصصی بررسی برنامه های عملیاتی مراکز آموزشی درمانی (دبیرخانه برنامه عملیاتی) در روز دوشنبه مورخ 1402/02/18
نشست کارگروه تخصصی بررسی برنامه های عملیاتی مراکز آموزشی درمانی (دبیرخانه برنامه عملیاتی) در روز دوشنبه مورخ 1402/02/18برگزار شد.
برگزاری نشست کارگروه تخصصی بررسی برنامه های عملیاتی دانشکده ها (کارگروه آموزش) در روز یکشنبه مورخ 1402/02/17
1402/02/17
برگزاری نشست کارگروه تخصصی بررسی برنامه های عملیاتی دانشکده ها (کارگروه آموزش) در روز یکشنبه مورخ 1402/02/17
نشست کارگروه تخصصی بررسی برنامه های عملیاتی دانشکده ها (کارگروه آموزش) در روز یکشنبه مورخ 1402/02/17 برگزار شد.
برگزاری نشست کارگروه تخصصی بررسی برنامه های عملیاتی دانشکده ها (کارگروه آموزش) در روز شنبه مورخ 1402/02/16
1402/02/16
برگزاری نشست کارگروه تخصصی بررسی برنامه های عملیاتی دانشکده ها (کارگروه آموزش) در روز شنبه مورخ 1402/02/16
نشست کارگروه تخصصی بررسی برنامه های عملیاتی دانشکده ها (کارگروه آموزش) در روز شنبه مورخ 1402/02/16 برگزار شد.
اطلاعیه ها
آرشیو
تماس با ما
نظرسنجی
فرم های مهندسی مشاغل
Template settings