مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری

آقای عبداله عبادی
شماره تلفن86702307
رشته تحصیلیکارشناسی - مدیریت دولتی
پست سازمانیرئیس گروه مهندسی مشاغل
محل خدمتمدیریت توسعه سازمان و تحول اداری
نشانی محل کارتهران - بزرگراه شهید همت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
آخرین بروزرسانی۱۳۹۷/۱/۲۷

[ برگشت به فهرست افراد ]