مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری

آقای بهرام زارعی
شماره تلفن86702313
رشته تحصیلیکارشناسی ارشد - مدیریت دولتی
پست سازمانیرئیس اداره سیستم ها و روشها
محل خدمتمدیریت توسعه سازمان و تحول اداری
نشانی محل کارتهران - بزرگراه شهید همت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
آخرین بروزرسانی۱۳۹۷/۲/۱۰

[ برگشت به فهرست افراد ]