مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری

خانم فریبا پارسا
شماره تلفن86702310
رشته تحصیلیدیپلم - علوم تجربی
پست سازمانیمسئول دفتر
محل خدمتمدیریت توسعه سازمان و تحول اداری
نشانی محل کارتهران - بزرگراه شهید همت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۹/۱۱

[ برگشت به فهرست افراد ]