مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری

آقای عبدالله شجاعی
رشته تحصیلیکارشناسی ارشد - مدیریت دولتی
پست سازمانیمعاون مدیر توسعه مدیریت و تحول اداری
محل خدمتمدیریت توسعه سازمان و تحول اداری
نشانی محل کارتهران - بزرگراه شهید همت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۸/۱۶

[ برگشت به فهرست افراد ]