مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری

خانم مهندس وحیده واعظی
شماره تلفن86702314
رشته تحصیلیکارشناسی -مهندسی فناوری اطلاعات
پست سازمانیکارشناس آموزش مجازی
محل خدمتمدیریت توسعه سازمان و تحول اداری
نشانی محل کارتهران - بزرگراه شهید همت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
آخرین بروزرسانی۱۳۹۷/۸/۱۲

[ برگشت به فهرست افراد ]