مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری

خانم مهندس وحیده واعظی
شماره تلفن86702389
رشته تحصیلیکارشناسی -مهندسی فناوری اطلاعات
پست سازمانیکارشناس آموزش مجازی
محل خدمتمدیریت توسعه سازمان و تحول اداری
نشانی محل کارتهران - بزرگراه شهید همت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
آخرین بروزرسانی۱۳۹۷/۴/۱۹

[ برگشت به فهرست افراد ]