دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش اخبار مدیریت

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 197 | تعداد کل بازدید های مطالب: 24,874 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ -

برگزاری اولین جلسه دبیرخانه نظام پیشنهادات در سال ۱۳۹۷

 اولین جلسه دبیرخانه نظام پیشنهادات در سال ۱۳۹۷ به ریاسـت مدیریت توسـعه سازمان و تحـول اداری و اعضاء دبیـرخانه با موضوع" بررسی پیشنـهادات فروردین و اردیبهشت سال ۱۳۹۷" ..... 

img_yw_news
چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ -

اطلاعات ساختاری دانشگاه علوم پزشکی ایران جهت درج درسامانه ملی ساختار دستگاههای اجرایی ریاست جمهوری تکمیل شد.

اطلاعات ساختاری این دانشگاه طبق فرمت ارسالی از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی براساس راهنمای .....

img_yw_news
چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ -

جایریزی ۱۳۱ نفر نیروی انسانی مشمول قانون طرح نیروی انسانی در ساختار رسمی دانشگاه

با توجه به اعلام نیاز واحدهای سازمانی دانشگاه به خدمات افراد  در قالب طرح نیروی انسانی ......

img_yw_news
یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷ -

لیست موارد آماده طرح در کمیته اجرایی طبقه بندی مشاغل خرداد ۱۳۹۷

موارد آماده جهت اعمال قوانین و مقررات منتج به احتساب مدرک تحصیلی، انتقال و انتصاب، ارتقای طبقه شغلی، احتساب سوابق و ...

img_yw_news
شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷ -

برگزاری کمیته آموزش و توانمند سازی منابع انسانی دانشگاه

اولین جلسه کمیته آموزش و توانمندسازی منابع انسانی دانشگاه در سال ۱۳۹۷  با حضور جناب آقای سرابی مدیر محترم برنامه ریزی بودجه و پایش عملکرد، سرکار خانم حیدرزاده مدیر محترم منابع انسانی، سرکار خانم سلام زاده مدیر محترم توسعه سازمان و تحول اداری,.....

img_yw_news
دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

تهیه پیشنهادات در خصوص دستورالعمل اداره بیمارستان های مستقل

پیـرو مصوبات شورای مدیران معاونت توسعه مدیریت و منابع، مبنی بر ارائه پیشنهاد در خصوص دستورالعمل اداره بیمارستان های مستقل، مدیریت توسعه سازمان وتحول اداری  

img_yw_news
دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

بازنگری تشکیلات مراکز آموزشی ، درمانی و بیمارستانها

تشکیلات تفصیلی مراکز آموزشی، درمانی و بیمارستانها که بر اساس اطلاعات ثبت شده در سیستم سابنا تنظیم و جایریزی شده بود ...

img_yw_news
دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

اطلاع از امور مرتبط به ارتقا ، اعمال مدرک تحصیلی، انتصاب و .......

پیگیری در خصوص مصوبات  کمیته اجرایی طبقه بندی مشاغل اعم از موارد آماده طرح و موارد تایید شده شامل: اعمال مدرک تحصیلی – انتقال و انتصاب / تغییر عنوان – ارتقای رتبه پایه / ارشد – ارتقای رتبه خبره

img_yw_news
یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

برگزاری دوره توجیهی بدو خدمت کارکنان دانشگاه

ثبت نامه دورره توجیهی بدو خدمت کارکنان از تاریخ ۹۷/۰۲/۰۵لغایت ۹۷/۰۲/۱۷ انجام شد، در این آزمون ۷۴ نفر ثبت نام نموده اند.  

img_yw_news
یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

برگزاری آزمون دوره های بدو انتصاب مدیران پایه و میانی

آزمون الکترونیکی دوره بدو انتصاب مدیران پایه و میانی به صورت الکترونیکی در تاریخ ۹۷/۰۲/۰۴برگزار گردید

img_yw_news
شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

حذف ساعت مازاد از شناسنامه آموزشی

با توجه به احتساب ساعت دوره آموزشی توجیهی بدو خدمت (۷۰ ساعت) و دوره های آموزش مدوام(۳۰ ساعت- پیراپزشکان و ۵۰ ساعت- پزشکان)  در سقف ساعات سالانه آموزشی پرسنل، مقرر گردید کلیه رابطین محترم آموزشی

img_yw_news
شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

اصلاح، نهایی سازی و بارگزاری برنامه های عملیاتی (OP)حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه در سال ۱۳۹۷

طی جلسات متعدد هم اندیشی با نمایندگان مدیریت های معاونت توسعه مدیریت و منابع در خصوص اصلاح و نهایی سازی برنامه های حوزه خود بر اساس استانداردهای تعریف شده از سوی وزارت متبوع، کلیه برنامه ها مورد بازنگری قرار گرفت. سپس برنامه های عملیاتی فوق جهت دریافت نظرات ارشادی و تائید نهایی معاونت محترم توسعه ارسال گردید.  

img_yw_news
شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

کمیته نقل وانتقالات دانشگاه برگزار شد

در راستای برگزاری کمیته نقل و انتقالات دانشگاه ، با توجه به راه اندازی سامانه نقل و انتقالات تعداد ۳۱ردیف  پست سازمانی از واحدهای تحت پوشش جهت افراد متقاضی

img_yw_news
شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

برگزاری سومین جلسه بررسی و پایش برنامه عملیاتی سال ۱۳۹۷

سومین جلسه بررسی و پایش برنامه عملیاتی سال ۹۷ مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری در تاریخ ۹۷/۰۲/۱۷با حضور مدیر واحد، معاون مدیریت  و کارشناسان اداره آموزش و توسعه مدیران و کارکنان برگزار و پیرامون راهکارهای کاهش هزینه های دانشگاه و ادامه بحث اصلاح دستورالعمل اداره بیمارستانهای مستقل،

img_yw_news
شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

برگزاری دومین جلسه بررسی و پایش برنامه عملیاتی سال ۱۳۹۷

دومین جلسه بررسی و پایش برنامه عملیاتی سال ۹۷ مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری در تاریخ ۹۷/۰۲/۱۰با حضور مدیر واحد، معاون مدیریت  و کارشناسان اداره آموزش و توسعه مدیران و کارکنان

img_yw_news
سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

جلسه هماهنگی و تقدیر از رابطین آموزشی معاونت ها، مدیریت ها، دانشکده ها و مراکز تحت پوشش

جلسه هماهنگی و تقدیر از رابطین آموزشی معاونت ها، مدیریت ها، دانشکده ها و مراکز تحت پوشش

img_yw_news
سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

لیست موارد تایید شده کمیته اجرایی طبقه بندی مشاغل مورخ ۹۷/۰۲/۲۴

پیرو اعلام موارد آماده طرح در کمیته طبقه بندی مشاغل اردیبهشت ماه ۹۷، بدینوسیله موارد تایید شده کمیته مذکور جهت اعمال قوانین و مقررات  منتج به صدور صورتجلسه ۳۴ مورد اعمال مدرک تحصیلی....  

img_yw_news
دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

صدور ابلاغ دبیر و اعضای کار گروه نظام پیشنهادات دانشگاه، رئیس و اعضای دبیرخانه نظام پیشنهادات دانشگاه و روسای کمیته های تخصصی معاونت ها در

پیـرو ابلاغ دستورالعمل اجرایی نظام پیشنهادات دانشگاه طی نامه شماره ۱۱۰/د/۹۷ مورخ ۹۷/۰۱/۲۷ توسط شورای دانشگاه، گروه سیستم ها و روش ها با هماهنگی مدیر محترم توسعه سازمان و تحول اداری، اقدام به تهیه ابلاغ جهت عوامل سیاستگذار و اجرایی نظام پیشنهادات مطابق مصوبه شورای دانشگاه  نمودند

img_yw_news
دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

ارائه گزارش مقایسه ای برنامه های OP و HOP سال ۱۳۹۷ به معاون محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه به منظور اصلاح و ارتقا برنامه ها

باتوجه به تصمیم گیری در جلسه مشترک مورخ ۹۷/۲/۱۶ معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه، مدیران حوزه معاونت توسعه و کارشناسان خبره برای اصلاح برنامه های عملیاتی سال ۱۳۹۷

img_yw_news
دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

برگزاری جلسه مشترک معاون محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه با مدیران حوزه معاونت توسعه در خصوص اصلاحات برنامه عملیاتی (OP) سال ۱۳۹۷

جلسه ای مشترک با حضور معاون محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه، مدیران حوزهمعاونت توسعه و کارشناسان خبره در خصوص برنامه عملیاتی سال ۱۳۹۷ در روز یکشنبه مورخ ۹۷/۲/۱۶ از ساعت ۱۳:۰۰ ای ۱۵:۰۰ در سالن جلسات مدیریت امور مالی برگزار گردید.  

img_yw_news
سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

برگزاری جلسه مشترک اداره و گروه های داخلی مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری در خصوص تعیین شاخص های اقدامات اصلاحی سال ۱۳۹۷

جلسه مشترک همکاران مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری در خصوص  تعیین شاخص های اقدامات اصلاحی سال ۱۳۹۷ در تاریخ  سه شنبه ۹۷/۰۲/۱۱با راهبری گروه سیستم ها و روشها برگزار گردید

img_yw_news
سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

جلسه هم اندیشی همکاران مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری در خصوص اصلاحات برنامه عملیاتی (OP) سال ۱۳۹۷

جلسه هم اندیشی همکاران مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری در خصوص اصلاحات برنامه عملیاتی  (OP) سال ۱۳۹۷ این مدیریت در تاریخ  دوشنبه ۹۷/۰۲/۱۰ در سالن جلسات مالی و با حضور مدیر و همکاران مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری به مدت سه ساعت برگزار گردید

img_yw_news
چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

برگزاری جلسه بررسی و پایش برنامه عملیاتی سال ۱۳۹۷

جلسه بررسی و پایش برنامه عملیاتی سال ۹۷ مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری با حضور مدیر واحد، معاون مدیریت  و کارشناسان اداره آموزش و توسعه مدیران و کارکنان برگزار و ....

img_yw_news
شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

لیست موارد آماده طرح در کمیته اجرایی طبقه بندی مشاغل مورخ اردیبهشت ۹۷

موارد آماده جهت اعمال قوانین و مقررات منتج به احتساب مدرک تحصیلی، انتقال و انتصاب، ارتقای طبقه شغلی، احتساب سوابق و ارتقای رتبه (پایه /ارشد/خبره/ عالی) کارکنان دانشگاه

img_yw_news
یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۷ -

برگزاری جلسه با شرکت آرنگ در خصوص سیستم جامع منابع انسانی (جام )

این جلسه در تاریخ ۹۶/۰۱/۲۱ از ساعت ۱۱ الی ۱۳ در شرکت آرنگ برگزار شد در این جلسه مقرر گردید :

صفحه 1 از 8    
اولین
قبلی
1