دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش اخبار مدیریت

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 156 | تعداد کل بازدید های مطالب: 9,820 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ -

برگزاری جلسه بررسی و انجام نیازسنجی آموزشی در سال ۱۳۹۷

برگزاری جلسه بررسی و انجام نیازسنجی آموزشی در سال ۱۳۹۷

img_yw_news
یکشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۶ -

ابلاغ شاخص های عمومی جشنواره شهید رجایی سال ۱۳۹۶

ابلاغ شاخص های عمومی جشنواره شهید رجایی سال ۱۳۹۶  

img_yw_news
چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ -

بازدید از شبکه بهداشت و درمان شهریار

بازدید از شبکه بهداشت و درمان شهریار

img_yw_news
سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶ -

برگزاری کمیته فرعی طرح طبقه بندی مشاغل مرکز آموزشی و درمانی فیروزگر مورخ ۹۶/۱۱/۲۱

 برگزاری کمیته فرعی طرح طبقه بندی مشاغل مرکز آموزشی و درمانی فیروزگر مورخ ۹۶/۱۱/۲۱

img_yw_news
سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶ -

برگزاری کمیته فرعی طرح طبقه بندی مشاغل شبکه بهداشت و درمان شهریارمورخ ۹۶/۱۱/۲۱

 برگزاری کمیته فرعی طرح طبقه بندی مشاغل شبکه بهداشت و درمان شهریار مورخ ۹۶/۱۱/۲۱

img_yw_news
سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶ -

برگزاری کمیته فرعی طرح طبقه بندی مشاغل مرکز آموزشی درمانی حضرت علی اصغر(ع) مورخ ۹۶/۱۱/۱۸

 برگزاری کمیته فرعی طرح طبقه بندی مشاغل مرکز آموزشی درمانی حضرت علی اصغر(ع) مورخ ۹۶/۱۱/۱۸

img_yw_news
سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶ -

برگزاری کمیته فرعی طرح طبقه بندی مشاغل بیمارستان شهدای هفتم تیر مورخ ۹۶/۱۱/۱۸

 برگزاری کمیته فرعی طرح طبقه بندی مشاغل بیمارستان شهدای هفتم تیر مورخ ۹۶/۱۱/۱۸

img_yw_news
سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶ -

برگزاری کمیته فرعی طرح طبقه بندی مشاغل مرکز آموزشی درمانی هاشمی نژاد مورخ ۹۶/۱۱/۱۸

 برگزاری کمیته فرعی طرح طبقه بندی مشاغل مرکز آموزشی درمانی هاشمی نژاد مورخ ۹۶/۱۱/۱۸

img_yw_news
دوشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۶ -

اعلام پستهای سازمانی سطوح مدیریتی(میانی وپایه)

اعلام پستهای سازمانی سطوح مدیریتی(میانی وپایه)

img_yw_news
دوشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۶ -

ثبت اطلاعات پستهای سازمانی ستاد مرکزی در سیستمهای مربوط به ساختار سازمانی

ثبت اطلاعات پستهای سازمانی ستاد مرکزی در سیستمهای مربوط به ساختار سازمانی

img_yw_news
سه شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۶ -

ثبت نام آزمون دوره آموزشی مقدماتی قوانین و مقررات اداری و استخدامی ویژه شاغلین کارگزینی

ثبت نام آزمون دوره آموزشی مقدماتی قوانین و مقررات اداری و استخدامی ویژه شاغلین کارگزینی 

img_yw_news
سه شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۶ -

آسیب شناسی شاخص های اختصاصی و عمومی ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی (جشنواره شهید رجایی) در سال ۱۳۹۵

آسیب شناسی شاخص های اختصاصی و عمومی ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی (جشنواره شهید رجایی) در سال ۱۳۹۵  

img_yw_news
سه شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۶ -

ارائه گزارش پایش پروژه ها و اقدامات حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه در دی ماه ۹۶

ارائه گزارش پایش پروژه ها و اقدامات حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه در دی ماه ۹۶

img_yw_news
سه شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۶ -

لیست موارد آماده طرح در کمیته اجرایی طبقه بندی مشاغل آتی

لیست موارد آماده طرح در کمیته اجرایی طبقه بندی مشاغل آتی

img_yw_news
یکشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۶ -

جایریزی نیروی انسانی با توجه به بازنگری ساختار سازمانی ستاد مرکزی پایان یافت

جایریزی نیروی انسانی با توجه به بازنگری ساختار سازمانی ستاد مرکزی پایان یافت

img_yw_news
یکشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۶ -

برگزاری جلسه هم اندیشی و همفکری در خصوص بازنگری دستورالعمل اجرایی نظام پیشنهادات دانشگاه

برگزاری جلسه هم اندیشی و همفکری در خصوص بازنگری دستورالعمل اجرایی نظام پیشنهادات دانشگاه

img_yw_news
یکشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۶ -

بازنگری در ساختار مراکز آموزشی ودرمانی

بازنگری در ساختار مراکز آموزشی ودرمانی

img_yw_news
یکشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۶ -

بازنگری در ساختار سازمانی بیمارستانها

بازنگری در ساختار سازمانی بیمارستانها  

img_yw_news
شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۶ -

برگزاری جلسه سامانه شاخص های ارزیابی عملکرد

برگزاری جلسه سامانه شاخص های ارزیابی عملکرد

img_yw_news
سه شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ -

برای اولین بار در دانشگاه ثبت نام دوره های الکترونیکی چند رسانه ای (مولتی مدیا) برگزار می گردد.

برای اولین بار در دانشگاه ثبت نام دوره های الکترونیکی چند رسانه ای (مولتی مدیا) برگزار می گردد.

img_yw_news
دوشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۶ -

برگزاری آزمون دوره های بدو انتصاب مدیران پایه و میانی

برگزاری آزمون دوره های بدو انتصاب مدیران پایه و میانی

img_yw_news
دوشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۶ -

برگزاری کمیته فرعی طرح طبقه بندی مشاغل مرکز بهداشت شمالغرب در تاریخ ۹۶/۱۱/۰۴

برگزاری کمیته فرعی طرح طبقه بندی مشاغل مرکز بهداشت شمالغرب در تاریخ ۹۶/۱۱/۰۴

img_yw_news
دوشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۶ -

لیست موارد تایید شده کمیته اجرایی طبقه بندی مشاغل مورخ ۹۶/۱۰/۲۷

لیست موارد تایید شده کمیته اجرایی طبقه بندی مشاغل مورخ ۹۶/۱۰/۲۷

img_yw_news
دوشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۶ -

لیست موارد آماده طرح در کمیته اجرایی طبقه بندی مشاغل مورخ ۹۶/۱۰/۲۷

لیست موارد آماده طرح در کمیته اجرایی طبقه بندی مشاغل مورخ ۹۶/۱۰/۲۷

img_yw_news
شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۶ -

تهیه گزارش های کلی و عملکرد کارکنان براساس ثبت پیشنهاد از سامانه نظام پیشنهادات دانشگاه

تهیه گزارش های کلی و عملکرد کارکنان براساس ثبت پیشنهاد از سامانه نظام پیشنهادات دانشگاه  

صفحه 1 از 7    
اولین
قبلی
1