دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

تعاریف

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

تعاریف :

 هر سازمان اعم از دولتی و خصوصی، با توجه به تغییراتی که در اهداف، فرایندها و الگوها صورت می­گیرد، نیاز به تغییر و تحول دارد. البته تحول نیازمند ابزار است و هنگامی این تحول صورت می گیرد که در ابعاد ساختاری و رفتاری تغییرات مثبت ایجاد شود. تغییرات سریع فناوری و بهبود مداوم محصولات و  رقابت بی پایان ایجاب می کند که سازمان پی در پی سطح توانایی های منابع انسانی خود را ارتقا بخشند. شواهد موجود بیانگر آن است که کشورهای پیشرفته صنعتی و سازمانهای موفق، سرمایه گذاریهای هنگفتی را در زمینه آموزش کارکنان به کارگرفته اند. آموزش کارکنان راهی مطمئن برای استقرار و پیاده کردن اهداف کلی و راهبردهای سازمان است و واحد آموزش ضمن خدمت کارکنان برای تحقق این اهداف در سازمانها به وجود آمده است.

رسالت:

واحد آموزش ضمن خدمت کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ایران یکی از واحدهای تحت پوشش مدیریت توسعه مدیریت و تحول اداری  دانشگاه است که با داشتن کارشناسان مجرب و دلسوز  در راستای افزایش دانش و توسعه توانمندیهای کلیه کارکنان ومدیران دانشگاه ، اقدام به انجام نیازسنجی ، طراحی و برنامه ریزی ، اجرا و ارزشیابی دوره های آموزشی می کند و براساس بازخوردهای به دست آمده سعی در بهبود مستمر  فرایندهای کاری خود دارد.  گروه آموزش ضمن خدمت کارکنان در نظر دارد  در راستای  ترویج و بهینه سازی آموزشهای الکترونیک اقدام نماید. این گروه جهت برخورداری کارکنان از مزایای آموزشهای گذرانده شده سعی در بروز نگه داشتن شناسنامه های آموزشی کلیه کارکنان و همچنین فراهم کردن شرایط برای استفاده  کارکنان از انگیزشهای موجود دارد.

چشم انداز:

ما برآنیم که سطح توانمندیهای کارکنان ومدیران خود را تا حدی ارتقا دهیم که مشتریان و مراجعین به کلیه واحدهای دانشگاه  کمال رضایت را از خدماتی که از دانشگاه گرفته اند ، داشته باشند.

ارزشها: کارشناسان واحد آموزش ضمن خدمت کارکنان به این امر ایمان دارند که  ، با دانش، دلسوزی، اکرام به ارباب رجوع، تواضع در ارائه رهنمودهای ارزشمند به کلیه مراجعین ، همکاری در واحد، سعی بربهبود نقاط ضعف ، در نظرگرفتن رضای خداوند در انجام امور می توان همیشه موفق بود.

هدف کلان:

-         ارتقای سطح دانش و توسعه مهارتهای شغلی و حرفه ای سرمایه انسانی  دانشگاه

راهبردهای آموزش ضمن خدمت کارکنان:

-          نیازسنجی آموزشی

-          طراحی و برنامه ریزی دوره های آموزشی مورد نیاز کارکنان ومدیران

-          اجرای برنامه های آموزشی حضوری و الکترونیکی

-          ارزشیابی برنامه های آموزشی دانشگاه

-          تدوین برنامه های اصلاحی در راستای بهبود کیفیت فرایندها و محتوای آموزشی 


دفعات مشاهده: 43 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر