دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

مفهوم تحول:

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۲۲ | 
مفهوم تحول:
تحول در ارتباط با افراد به معنی شبیه دیگران شدن نیست بلکه به مفهوم مانند خود ‌شدن، رشدکردن، غنی‌شدن و متبلور ساختن توانائی ها بوسیله تجربه و تدبیر است. در ارتباط با سازمانها که مجموعه افراد می باشند تحول باز هم به مفهوم تغییر از طریق کسب تجربه و تدبیر است. فرایند تحول در سازمانها متأثر از تجربیات و اهداف جدید است.
تحول هرگونه تغییر اساسی ناشی از تغییر نگرش، همراه با رویکرد جدید و باز تعریف مفاهیم است که از طریق ساماندهی و مهندسی مجدد و توانمندسازی مؤلفه های مؤثر در هر سازمان و یا جامعه با هدف ارتقاء کارآمدی و اثر بخشی و استفاده بهینه از منابع به منظور دستیابی به تعالی و پیشرفت صورت  می گیرد.
 
اهداف تحول:
هدف تحول اداری عبارت است از تقویت توانمندی های نظام اداری در جهت ایفای کارآمد وظایف دولت یا به تعبیری دیگر هدف از تحول اداری، انطباق نقش ها، توانمندی ها و قابلیت های نظام اداری که امری حیاتی و برای توسعه ضروری می باشد، است. موضوع ایجاد تحول در نظام اداری متناسب با پیشرفت های تکنولوژی در راستای تحقق خواسته های جامعه می باشد. تحول اداری فرآیندهای متعددی همچون مشارکت عمومی کارکنان، اصلاح ساختارهای اداری، تناسب وظایف و اختیارات، توانمندسازی کارکنان و مدیران، پاسخگویی دولتمردان در مقابل شهروندان، نظارت بر نظام اداری و توسعه شیوه های اطلاعاتی و ... را دنبال می کند. برنامه های تحول در نظام اداری که نشات گرفته از متن سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری، سند چشم‌انداز، لایحه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و در چارچوب سیاست‌های کلی دولت است، بر آن است تا با توانمندسازی دستگاه‌های اجرایی کشور و تربیت مدیران و کارشناسان کارآمد و تحول‌آفرین طرحی نو در اندازد و در توسعه یکپارچه کشور نقش موثرتری را ایفا کند.

الزامات تحول:
  • ایجاد باور، اعتقاد و انگیزه در مدیران سطوح مختلف
  • آگاهی مدیران به ظرفیت‌ها، قوانین و برنامه‌های تحول
  • بهره‌مندی مدیران از اختیارات و منابع لازم برای اجرای برنامه
  • برقراری نظام مدیریت عملکرد و ایجاد سیستم تشویق و ترغیب


الزام قانونی اجرای تحول اداری:
ضرورت اصلاح و ایجاد تحول در نظام اداری کشور بعنوان ابزار تحقق اهداف نظام جمهوری اسلامی از مواردی است که پس از انقلاب اسلامی مورد توجه دولت جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت و در اجرای بند 4ـ3 بخش نظام اداری و اجرایی پیوست قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، شورای عالی اداری بمنظور ایجاد یک نظام منسجم اداری در ابعاد نیروی انسانی، مدیریت، تشکیلات سازماندهی و روش ها تشکیل گردید.

دفعات مشاهده: 35 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

تعاریف

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ |