دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

معرفی مدیریت

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

مدیریت:

            دکتر مامک افتخاری

تحصیلات:

            دکتری حرفه ای

سوابق:

          مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری

          از 28/12/1392  تا کنون

          مدیریت بورسها و ماموریت های آموزشی و کنگره ها   

         از 3/10/1392 تا 28/12/1392

          مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی

         از 15/2/1392  تا 28/12/1392

          معاون مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی 

         از 11/8/1389 تا 15/2/1392

         . . . . . .