دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

تماس با ما


 
            تهران، بزرگراه شهید همت غرب، بین تقاطع شیخ فضل ا... نوری و شهید چمران، دانشگاه علوم پزشکی ایران،
                        ساختمان ستاد مرکزی، طبقه سوم، مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری
            
                         ساعت پاسخگوئی : ۸:۳۰ لغایت ۱۵:۳۰

 
شماره تماس سمت سازمانی نام و نام خانوادگی
دفتر مدیریت توسعه سازمان وتحول اداری
۸۶۷۰۲۳۱۰ مسئول دفتر خانم فریبا پارسا
اداره آموزش و توسعه کارکنان و مدیران
۸۶۷۰۲۳۷۵ رئیس اداره آموزش و توسعه کارکنان ومدیران خانم نسترن احمدیان شالچی
۸۶۷۰۲۳۳۲ کارشناس مسئول آموزش کارکنان خانم منصوره موسوی نجف آبادی
۸۶۷۰۲۳۱۴ کارشناس آموزش مجازی خانم وحیده واعظی
۸۶۷۰۲۳۳۰ کارشناس آموزش کارکنان خانم مهسا جهانگیری
 گروه سیستم ها و روش ها
۸۶۷۰۲۳۸۹ رئیس گروه سیستم ها و روش ها آقای بهرام زارعی
۸۶۷۰۲۳۱۳ کارشناس سیستم ها و روش ها خانم سعیده موحدنیا
گروه مهندسی سازمان
۸۶۷۰۲۳۲۶ رئیس گروه مهندسی سازمان خانم فریده بختیاری
۸۶۷۰۲۳۵۵ کارشناس مسئول مهندسی سازمان خانم مرضیه رادفر
۸۶۷۰۲۳۵۵ کارشناس مهندسی سازمان خانم الهام چکامه
گروه مهندسی  مشاغل
۸۶۷۰۲۳۰۷ رئیس گروه مهندسی  مشاغل آقای عبداله عبادی
۸۶۷۰۲۳۶۵ کارشناس مهندسی مشاغل خانم فرشته عطایی
۸۶۷۰۲۳۶۵ کارشناس مهندسی مشاغل آقای سید مجتبی حسینی
۸۶۷۰۲۳۶۵ کارشناس مهندسی مشاغل خانم سارا رنجبران

دفعات مشاهده: 287 بار   |   دفعات چاپ: 42 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر