دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

img_yw_news
چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷

لیست موارد آماده طرح در کمیته اجرایی مهندسی مشاغل مرداد ماه ۱۳۹۷

موارد آماده جهت اعمال قوانین و مقررات  منتج به احتساب مدرک تحصیلی، انتقال و انتصاب، ارتقای طبقه شغلی، احتساب سوابق و ارتقای رتبه (پایه /ارشد/خبره/ عالی) کارکنان دانشگاه که در گروه مهندسی مشاغل مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری بررسی و آماده طرح در کمیته مهندسی مشاغل.... .   ..

ادامه...

img_yw_news
چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷

سومین جلسه دبیرخانه نظام پیشنهادات در سال ۱۳۹۷برگزار شد.

با توجه به بند ۳ ماده ۱۰ دستورالعمل اجـرایی نظام پیشنهادات ابلاغی مورخ ۹۷/۰۱/۲۷ شـورای دانشگاه، سومین جلسه دبیرخانه نظام پیشنهادات در سال ۱۳۹۷ به ریاسـت مدیریت توسـعه سازمان و تحـول اداری و اعضاء دبیـرخانه با موضوع.... ..

ادامه...

img_yw_news
چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷

اولین جلسه کار گروه نظام پیشنهادات در سال ۱۳۹۷برگزار شد

با توجه به بند الف تبصره ۲  ماده ۵ دستورالعمل اجـرایی نظام پیشنهادات ابلاغی مورخ ۹۷/۰۱/۲۷  شـورای دانشگاه، اولین جلسه کار گروه نظام پیشنهادات در سال ۱۳۹۷ با حضور ریاسـت محترم دانشگاه بعنوان رئیس کار گروه و معاونین محترم با موضوع..... ..

ادامه...

img_yw_news
شنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۷

برگزاری کمیته فرعی مهندسی مشاغل مرکز بهداشت شمالغرب در تاریخ ۹۷/۰۵/۱۵

در راستای اجرای سیاست عدم تمرکز، تسهیل وتسریع در انجام امور مربوط به مهندسی مشاغل، کمیته فرعی مهندسی مشاغل مرکز بهداشت شمالغرب در تاریخ  ۹۷/۰۵/۱۵ از ساعت ۸ لغایت ۱۴ برگزار گردید ..

ادامه...

img_yw_news
شنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۷

برگزاری کمیته فرعی مهندسی مشاغل مجتمع آموزشی ودرمانی حضرت رسول (ص) در تاریخ ۹۷/۰۵/۰۲

در راستای اجرای سیاست عدم تمرکز، تسهیل وتسریع در انجام امور مربوط به مهندسی مشاغل، کمیته فرعی مهندسی مشاغل مجتمع آموزشی و درمانی حضرت رسول(ص) در تاریخ  ۹۷/۰۵/۰۲ از ساعت ۸ لغایت ۱۳ برگزار گردید ..

ادامه...
معرفی مدیریت توسعه سازمان وتحول اداری:

مدیریت توسعه سازمان وتحول اداری یکی از مدیریت های معاونت توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه می باشد که شامل واحدهایی به شرح ذیل می باشد :

                       - اداره آموزش و توسعه کارکنان و مدیران

                       -  گروه سیستم ها و روشها

                       -  گروه مهندسی سازمان

                       -  گروه مهندسی مشاغل

 

این مدیریت وظیفه دارد با توسعه نظام های اداری ومدیریتی ، با بکارگیری مناسب ترین رویکردها ، الگوها و ابزارهای مدیریت وعلوم اداری و نیازسنجی آموزشی،طراحی و برنامه ریزی دوره های آموزشی مورد نیاز کارکنان و مدیران ، اجرای برنامه های آموزشی حضوری و الکترونیکی ، ارزشیابی برنامه های آموزشی دانشگاه ، تدوین برنامه های اصلاحی در راستای بهبود کیفیت فرایندها و محتوای آموزشی و پایبندی به قوانین ومقررات در جهت حمایت از فعالیتهای سلامت ، آموزش وپژوهش پزشکی ،  دانشگاه را در انجام ماموریتها و دستیابی به اهداف کلان نظام سلامت یاری رساند.

  • راهنمای مراجعان
  • راهنمای مراجعان
  • راهنمای مراجعان
  • راهنمای مراجعان
  • تماس با ما
  • تماس با ما
  • تماس با ما
  • تماس با ما

متن

متن

متن

متن