دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

img_yw_news
چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷

برگزاری اولین جلسه دبیرخانه نظام پیشنهادات در سال ۱۳۹۷

 اولین جلسه دبیرخانه نظام پیشنهادات در سال ۱۳۹۷ به ریاسـت مدیریت توسـعه سازمان و تحـول اداری و اعضاء دبیـرخانه با موضوع" بررسی پیشنـهادات فروردین و اردیبهشت سال ۱۳۹۷" .....  ..

ادامه...

img_yw_news
چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷

اطلاعات ساختاری دانشگاه علوم پزشکی ایران جهت درج درسامانه ملی ساختار دستگاههای اجرایی ریاست جمهوری تکمیل شد.

اطلاعات ساختاری این دانشگاه طبق فرمت ارسالی از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی براساس راهنمای ..... ..

ادامه...

img_yw_news
چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷

جایریزی ۱۳۱ نفر نیروی انسانی مشمول قانون طرح نیروی انسانی در ساختار رسمی دانشگاه

با توجه به اعلام نیاز واحدهای سازمانی دانشگاه به خدمات افراد  در قالب طرح نیروی انسانی ...... ..

ادامه...

img_yw_news
یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷

لیست موارد آماده طرح در کمیته اجرایی طبقه بندی مشاغل خرداد ۱۳۹۷

موارد آماده جهت اعمال قوانین و مقررات منتج به احتساب مدرک تحصیلی، انتقال و انتصاب، ارتقای طبقه شغلی، احتساب سوابق و ... ..

ادامه...

img_yw_news
شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷

برگزاری کمیته آموزش و توانمند سازی منابع انسانی دانشگاه

اولین جلسه کمیته آموزش و توانمندسازی منابع انسانی دانشگاه در سال ۱۳۹۷  با حضور جناب آقای سرابی مدیر محترم برنامه ریزی بودجه و پایش عملکرد، سرکار خانم حیدرزاده مدیر محترم منابع انسانی، سرکار خانم سلام زاده مدیر محترم توسعه سازمان و تحول اداری,..... ..

ادامه...
معرفی مدیریت توسعه سازمان وتحول اداری:

مدیریت توسعه سازمان وتحول اداری یکی از مدیریت های معاونت توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه می باشد که شامل واحدهایی به شرح ذیل می باشد :

                       - اداره آموزش و توسعه کارکنان و مدیران

                       -  گروه سیستم ها و روشها

                       -  گروه مهندسی سازمان

                       -  گروه مهندسی مشاغل

 

این مدیریت وظیفه دارد با توسعه نظام های اداری ومدیریتی ، با بکارگیری مناسب ترین رویکردها ، الگوها و ابزارهای مدیریت وعلوم اداری و نیازسنجی آموزشی،طراحی و برنامه ریزی دوره های آموزشی مورد نیاز کارکنان و مدیران ، اجرای برنامه های آموزشی حضوری و الکترونیکی ، ارزشیابی برنامه های آموزشی دانشگاه ، تدوین برنامه های اصلاحی در راستای بهبود کیفیت فرایندها و محتوای آموزشی و پایبندی به قوانین ومقررات در جهت حمایت از فعالیتهای سلامت ، آموزش وپژوهش پزشکی ،  دانشگاه را در انجام ماموریتها و دستیابی به اهداف کلان نظام سلامت یاری رساند.

  • راهنمای مراجعان
  • راهنمای مراجعان
  • راهنمای مراجعان
  • راهنمای مراجعان
  • تماس با ما
  • تماس با ما
  • تماس با ما
  • تماس با ما

متن

متن

متن

متن